ویزیت آنلاینویزیت های آنلاین در روزهای یک شنبه و چهارشنبه هر هفته، پاسخ داده می شوند.
لذا در ثبت ویزیت به این نکته توجه فرمایید و پس از در نظر گرفتن شرایط زمانی ویزیت، منتظر تماس از طرف مطب باقی بمانید.
پس از تماس، نسخه الکترونیک برای شما ثبت خواهد شد و با مراجعه به داروخانه می توانید آن را تهیه فرمایید
کد ملی و نوع بیمه


بیمه:

*
کد ملی: